hjärnnerverna

Kopiera term
kranialnerverna, de från hjärnan utgående tolv nervparen: 1. nervus olfactorius luktnerven. 2. n. opticus synnerven. 3. n. oculomotorius ögats rörelsenerv. 4. n. trochlearis ögats rörelsenerv. 5. n. trigeminus trillingnerven. 6. n. abducens ögats rörelsenerv. 7. n. facialis ansiktets rörelsenerv. 8. n. vestibulocochlearis. (tidigare n. statoacusticus) balansnerven. 9. n. glossopharyngeus tung- och svalgnerven. 10. n. vagus bukorganens nerv. 11. n. accessorius binerven. 12. n. hypoglossus tungans rörelsenerv.
cranial nerves
Kopiera term
see cranial nerves.