hjärnstamsaudiometri

Kopiera term
audiometry brainstem response, ABR (eng.), elektrofysiologisk metod att avgöra om hörselnedsättning beror på hjärnstamsskada.
brainstem audiometry
Kopiera term
electrophysiological method to determine whether hearing loss is due to brain stem injury.