hjärtinkompensation

Kopiera term
hjärtsvikt, hjärtinsufficiens, nedsatt förmåga hos hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen.
cardiac decompensation
Kopiera term
cardiac failure, cardiac insufficiency, impaired ability of the heart to pump blood through the body.