hjärtkateterisering

Kopiera term
metod att med hjälp av kateter, som förs in via ett kärl, undersöka hjärtat för diagnostik och behandling.
cardiac catheterization
Kopiera term
method using a catheter, which is introduced through a vessel, to examine the heart for diagnosis and treatment.