homeostas

Kopiera term
jämviktstillstånd, kroppens strävan att upprätthålla jämvikt, t.ex. i fråga om extracellulär vätskemiljö, andning och cirkulation.
homeostasis
Kopiera term
state of equilibrium, the body's effort to maintain equilibrium, e.g. in the case of extracellular fluid environment, respiration and circulation.