hyperaldosteronism

Kopiera term
överproduktion av binjurebarkshormonet aldosteron: primär h., Conns sjukdom förhöjd aldosteronproduktion vilket ger högt blodtryck och lågt kalium, orsakas av tumör i binjurebarken eller tillväxt av binjurebarken (adrenal hyperplasi); sekundär h. stegrad aldosteronsekretion på grund av överaktivitet i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) orsakat av njurartärstenos, hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom eller leversjukdom.
hyperaldosteronism
Kopiera term
overproduction of the adrenocortical hormone aldosterone.