hyperton

Kopiera term
hög spänning: h. lösning den av två lösningar med högsta osmotiska tryck.
hypertonic
Kopiera term
1) increased tonus, as in muscles; 2) hypertonic solution higher solute concentration (osmotic pressure) compared with a standard, such as blood.