hyposensibilisering

Kopiera term
allergivaccination, specifik immunterapi, gradvis tillvänjning av ett allergiframkallande ämne för att förebygga de symtom som uppkommer vid IgE-medierade allergiska reaktioner.
hyposensitization
Kopiera term
specific immunotherapy, allergy vaccination, gradual acclimatization of the immune system to tolerate an allergenic substance in order to prevent symptoms that arise as a result of IgE-mediated allergic reactions.