iktyos

Kopiera term
samlingsnamn för ett flertal ärftliga hudsjukdomar, som kännetecknas av förtjockad och fjällig hud på hela eller delar av kroppen.
ichthyosis
Kopiera term
collective term for several hereditary skin diseases, characterized by dry, scaly and thickened skin on all or parts of the body.