ileus

Kopiera term
tarmvred: obstruktionsileus eller mekaniskt i. tarmvred orsakat av förhindrad tarmpassage; bridileus mekaniskt ileus orsakat av brid (se brid); paralytiskt i. förlångsammad tarmmotorik; strangulationsileus upphävd blodförsörjning orsakat av tarmvred.
ileus
Kopiera term
intestinal obstruction: mechanical ileus bowel obstruction of mechanical origin due to causes such as hernia, adhesions (adhesion ileus (see adhesion), etc.; paralytic ileusadynamic ileus, resulting from impaired bowel motility. strangulation ileusinterrupted blood supply caused by tight mechanical bowel obstruction.