immunisering

Kopiera term
framkallande av immunitet: aktiv i. vaccinering, immunitet genom tillförsel av smittämne i död eller försvagad form varefter kroppen själv bildar antikroppar; passiv i. immunitet genom tillförsel av antikroppar från annan individ.
immunization
Kopiera term
induction of immunity: active immunization vaccination, immunity induced through administration of the infectious agent in dead or weakened form after which the body produces antibodies; passive immunity immunity induced through administration of antibodies from an immune individual to a non-immune individual.