immunoglobuliner

Kopiera term
Ig, antikroppar som produceras av immunförsvaret för att bekämpa, t.ex. virus och bakterier, är indelat i fem huvudklasser: IgA, IgD, IgE, IgG och IgM.
immunoglobulins
Kopiera term
Ig, antibody molecules, divided into five classes: IgA, IgD, IgE, IgG and IgM.