implantation

Kopiera term
1. befruktat äggs vidhäftning i livmoderslemhinnan. 2. inläggning av främmande material i kroppen.
implantation
Kopiera term
1. attachment of fertilized egg to the lining of the uterus. 2. insertion of foreign material into the body.