in vitro-fertilisering

Kopiera term
IVF, äggcell och spermier blandas i en näringslösning varefter det befruktade ägget placeras i livmodern.
in vitro fertilization
Kopiera term
IVF, test tube fertilization, egg and sperm are mixed in a nutrient solution, after which the fertilized egg is placed in the uterus.