incest

Kopiera term
sexualhandling mellan personer i nära släktskapsförhållande samt sexuella övergrepp mot barn som begås av familjemedlemmar och släktingar oberoende av släktskap.
incest
Kopiera term
sexual act between close relatives, as well as sexual assault of children committed by family members and relatives regardless of familial relationship.