incidentalom

Kopiera term
tumörer i binjurarna som upptäcks av en slump vid t.ex. ultraljudsundersökning som görs av annan anledning.
incidentaloma
Kopiera term
tumors discovered in an organ or structure by chance during examination such as ultrasound undertaken for a different reason.