indikation

Kopiera term
1. skäl som ligger till grund för vidtagen åtgärd. 2. uttryck för att beskriva vid vilka tillstånd ett läkemedel kan användas.
indication
Kopiera term
1. motivation for intervention taken. 2. expression to describe the conditions for which a medication can be used.