infektion

Kopiera term
tillstånd då mikroorganismer såsom bakterier, virus eller parasiter invaderar, etablerar sig och tillväxer i kroppsvävnad. Adj. infektiös.
infection
Kopiera term
condition in which microorganisms such as bacteria, virus or parasites invade, become established and grow in body tissues. Adj. infectious.