inkontinens

Kopiera term
oförmåga att hålla tillbaka utsöndring: incontinentia alvi avföringsinkontinens; i. urinae urininkontinens; ansträngningsinkontinens typ av urininkontinens vid förhöjt buktryck, t.ex. vid hosta och nysning; trängningsinkontinens typ av urininkontinens med oförmåga att hålla urinen vid urinträngning.
incontinence
Kopiera term
inability to prevent excretion:incontinentia alvi fecal incontinence; i. urinae urinary incontinence; stress incontinence type of urinary incontinence with elevated abdominal pressure, e.g., with coughing and sneezing;urge incontinence type of urinary incontinence with inability to hold urine with urge to urinate.