inkretiner

Kopiera term
hormon i tarmen som frisätts vid matintag, vilket gör att levern minskar frisättningen av glukos och ökar frisättningen av insulin.
incretins
Kopiera term
intestinal hormones released during food intake, which cause the liver to decrease the release of glucose, while increasing release of insulin.