insulinkänning

Kopiera term
hypoglykemi, symtom såsom yrsel, oro och kallsvettighet vid överdosering av insulin eller otillräckligt sockerintag.
hypoglycemia
Kopiera term
symptoms such as dizziness, anxiety and cold sweats as seen with insulin overdose or insufficient intake of sugar.