intentionstremor

Kopiera term
darrning som uppstår då patienten vill göra viss rörelse, t.ex. när handen närmar sig det föremål som skall vidröras.
intention tremor
Kopiera term
tremor that occurs when the patient wants to make a specific movement, such as when the hand approaches the object to be touched.