interferoner

Kopiera term
IFN, proteiner producerade av immunsystemet med framförallt immunreglerande och virushämmande effekter: IFN-alfa produceras av vita blodkroppar och lymfocyter vid virusinfektion och har även NK-stimulerande effekt; IFN-beta produceras bl.a. av fibroblaster; IFN-gamma produceras av T-lymfocyter, NK-celler och makrofager.
interferons
Kopiera term
IFN, proteins produced by the immune system with immunoregulatory and anti-viral effects: IFN-alfa produced by white blood cells and lymphocytes in viral infections with a stimulating effect on Natural Killer (NK) cells;IFN-beta produced by fibroblasts; IFN-gamma produced by T lymphocytes, NK cells and macrophages.