interleukiner

Kopiera term
grupp proteiner som reglerar den immunologiska reaktionen genom att stimulera vissa lymfocyter och hämma andra.
interleukins
Kopiera term
group of proteins that regulate immune response by stimulating certain lymphocytes and inhibiting others.