interposition

Kopiera term
anger ett mellanläge, t.ex. inom kirurgin benämning på när bit av tjocktarm sys in och ersätter bit av matstrupe.
interposition
Kopiera term
indicates an intermediate position, e.g. surgical term for when a piece of bowel is sewn in and replaces a piece of the esophagus.