intolerans

Kopiera term
1. nedsatt motståndskraft. 2. uppkomst av varierande ovanliga reaktioner av ämnen i läkemedel eller mat.
intolerance
Kopiera term
1. impaired ability to withstand a challenge or consume a substance. 2. occurrence of various unusual reactions to substances in drugs or food.