intracellulär

Kopiera term
inuti en cell: i. volym, ICV den mängd vätska i kroppen som befinner sig inuti celler och utgör ca 2/3 av all vätska i kroppen.
intracellular
Kopiera term
inside a cell: intracellular volume, ICV the quantity of fluid in the body found inside cells comprising about 2/3 of all fluid in the body.