intrinsic factor

Kopiera term
(eng.), protein som bildas i magsäcksslemhinnan och behövs för upptag av vitamin B12 i tunntarmen.
intrinsic factor
Kopiera term
protein produced by stomach lining, required for vitamin B<n>12 absorption in small intestine.