involution

Kopiera term
organs eller vävnads återgång till tidigare utseende och konsistens, t.ex. livmodern efter förlossning.
involution
Kopiera term
return of organ or tissue to previous appearance and consistency, such as uterus after childbirth.