ischuri

Kopiera term
urinstämma: ischuria paradoxa överfyllnadsinkontinens, droppande av urin vid övertänjd urinblåsa; i. spastica urinstämma på grund av kramp i urinrörets slutmuskel.
ischuria
Kopiera term
urinary retention: ischuria paradoxa overflow incontinence, leakage of urine from an overfull urinary bladder; i. spastica urinary retention due to spasm of the urethral sphincter.