jämviktskoncentration

Kopiera term
steady state (eng.), tillstånd som uppstår då mängd tillfört och eliminerat ämne är lika stor.
steady state concentration
Kopiera term
, condition that occurs when the amount added equals the amount eliminated over time.