järnbristanemi

Kopiera term
anemi orsakad av låg järnhalt i serum på grund av för litet intag av järn i födan, dåligt järnupptag eller förlust genom blödning.
iron deficiency anemia
Kopiera term
anemia caused by low iron in serum because of inadequate dietary intake or loss through bleeding.