jättecellsarterit

Kopiera term
speciell typ av kärlinflammation: polymyalgia reumatica kärlinflammation med muskelvärk; temporalisarterit kärlinflammation med värk i tinningen och risk för synnedsättning.
giant cell arteritis
Kopiera term
special type of vascular inflammation: polymyalgia rheumatica vascular inflammation with muscle pain; temporal arteritis vascular inflammation with pain in the temples and risk of visual impairment.