jätteväxt

Kopiera term
gigantism, onormalt stor tillväxt vid överproduktion av tillväxthormon, vanligtvis orsakad av hypofystumör.
gigantism
Kopiera term
abnormally large growth due to overproduction of growth hormone, usually caused by pituitary tumor.