jejunostomi

Kopiera term
kirurgiskt anlagd förbindelse mellan jejunum (övre delen av tunntarmen) och annat tarmavsnitt: nutritiv j. förbindelse mellan jejunum och bukväggen.
jejunostomy
Kopiera term
surgical connection between upper part of small intestine (jejunum) and a different section of the intestine: nutritional jejunostomy connection between jejunum and the abdominal wall.