jetinsufflation

Kopiera term
syrgas sprutas direkt i tilltäppt andningsväg efter att man punkterat membranet mellan sköld- och ringbrosken.
jet insufflation
Kopiera term
oxygen is injected directly into the obstructed airway after having punctured the cricothyroid membrane.