körtelbuk

Kopiera term
svullna lymfkörtlar i tarmkäxet som kan ge buksmärta (differentialdiagnos till blindtarmsinflammation).
mesenteric lymphadenitis
Kopiera term
swollen mesenteric lymph nodes that may cause abdominal pain (differential diagnosis for appendicitis).