kapillär

Kopiera term
små fina blodkärl som förbinder artärsystemet med vensystemet och bildar ett nätverk i alla delar av kroppen.
capillary
Kopiera term
small blood vessels that connect the arterial system with the venous system, forming a network throughout all parts of the body.