kapnometri

Kopiera term
mätning av koldioxidhalt i utandningsluften, vilket ger ett mått på lungperfusion och alveolär ventilation (indirekt mått på syrgasmättnad).
capnometry
Kopiera term
measurement of carbon dioxide content in exhaled air, which provides a measure of pulmonary perfusion and alveolar ventilation (indirect measure of oxygen saturation).