kappmuskeln

Kopiera term
musculus trapezius, muskel belägen i ryggens övre del, kontrollerar axelns positionering uppåt, bakåt och även snett ner bakåt.
trapezius muscle
Kopiera term
musculus trapezius, muscle located in the upper back, which controls shoulder movements in an upward, backward and oblique downward direction.