kapsel

Kopiera term
1. bindvävshinna kring vissa organ. 2. läkemedelsberedning innesluten i ett gelatinhölje. 3. yttre skikt uppbyggt av proteiner och sockerarter på vissa bakteriers yta.
capsule
Kopiera term
1. connective tissue around certain organs. 2. drug formulation enclosed in a gelatin shell. 3. the protein-sugar outer covering surrounding certain bacteria.