kardiell MR

Kopiera term
radiologisk bildåtergivning av hjärtat som visar hur mycket levande hjärtmuskulatur som kvarstår efter hjärtsjukdom, t.ex. efter en hjärtinfarkt.
cardiac MRI
Kopiera term
examination to determine how much living cardiac muscle remains after myocardial infarction.