karotis

Kopiera term
halspulsåder: arteria carotis interna inre halspulsåder; a. c. externa yttre halspulsåder; karotisangiografi kontraströntgenundersökning av halsartärer.
carotid
Kopiera term
carotid artery: carotid angiography contrast radiography of the carotid arteries.