karotis-sinus-reflex

Kopiera term
sänkning av blodtryck och minskad hjärtfrekvens vid tryck på sinus caroticus.
carotid-sinus-reflex
Kopiera term
lowering of blood pressure and heart rate when pressure is applied to the carotid sinus (sinus caroticus).