ketoacidos

Kopiera term
syra-basrubbning som beror på kraftig frisättning av ketonkroppar som gör blodet surt, vilket framförallt inträffar vid bristfällig insulintillförsel hos personer med diabetes typ I samt vid långvarig alkoholism.
ketoacidosis
Kopiera term
acid-base disorder due to excessive release of ketone bodies that make the blood acidic, which mainly occurs when the supply of insulin is inadequate in people with type I diabetes and also in chronic alcoholism.