ketonkroppar

Kopiera term
acetonkroppar, nedbrytningsprodukter som bildas vid svält eller dåligt inställd diabetesbehandling.
ketone bodies
Kopiera term
acetone bodies, degradation products formed in association with starvation or poorly adjusted diabetes.