klamydiabakterier

Kopiera term
grupp av bakterier som lever strikt inne i celler: Chlamydia trachomatis sexuellt överförbar urogenital infektion eller ögonfektion (trakom); C. pneumoniae TWAR, luftvägsinfektion som kan ge akuta såväl som kroniska infektioner; C. psitacci papegojsjuka (ornitos), atypisk lunginflammation.