koagulation

Kopiera term
blodets levrande, process som leder till bildning av fibrinnät med uppgift att stoppa blödning (koagulationen är uppbyggd som ett kaskadsystem där ett enzym aktiverar följande proenzym osv.).
coagulation
Kopiera term
blood clotting, process resulting in formation of fibrin with the task of stopping bleeding (coagulation is structured as a cascade system in which one enzyme activates the next proenzyme in line, etc.).