kolesterol

Kopiera term
i kroppen normalt förekommande fettämne med betydelse för bl.a. celler och hormonproduktion: LDL betalipoprotein, kallas ”det onda kolesterolet” och höga värden ökar risken för hjärt-kärlsjukdom; HDL alfalipoprotein, kallas “det goda kolesterolet “ och har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom.
cholesterol
Kopiera term
normally occurring fatty substance in the body of importance for cells and hormone production; cholesterol is obtained through diet or the body’s own production in the liver; the excess is stored in the body which can lead to atherosclerosis: LDL beta-lipoprotein, called “bad cholesterol,” high levels of which increase risk of cardiovascular disease; HDL alpha-lipoprotein, called “good cholesterol,” which has a protective effect against cardiovascular disease.