kolloidosmotiskt tryck

Kopiera term
onkotiskt tryck, den del av det osmotiska trycket (uppkommer via makromolekyler, främst proteiner) som har till uppgift att transportera vätska in i blodcirkulationssystemet.
colloid osmotic pressure
Kopiera term
oncotic pressure, the portion of osmotic pressure caused by macromolecules (especially proteins) which functions to transport fluids, mainly water, into the blood circulation.